Hgs Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

HGS Kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Hızlı geçiş sistemi kullanan abonelerin bazı noktalara dikkat edilmesi herhangi bir sorun yaşanmasını önleyecek ve hızlı bir şekilde gişeleri kullanılarak geçiş yapılmasını sağlayacaktır.

Hızlı geçiş sisteminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta etiketin aracın yapıştırılması gereken yerine yapıştırılmasıdır. hgs yükleme yapıldıktan sonra ve Abonelik alındıktan sonra vatandaşlara etiket verilecek ve bu etiketin aracın ön camına yapıştırılması istenecektir. Konu ile ilgili detaylı bilgiler HGS internet sitesinde yer aldığı gibi etiketin tam olarak nereye yapıştırılması gerektiği konusunda vatandaşların bilgi sahibi olmaması halinde mutlaka desteğin alınması gerekecektir.

Etiketin yanı sıra kişilerin dikkat etmesi gereken diğer bir detay bakiyedir. hgs bakiye yükleme sisteminde , Hızlı geçiş sistemi üzerinden yapılan geçişlerde sistem ücretlendirme bakiye üzerinden tahsil etmektedir. Bu nedenle de sistemde mutlaka gerekli geçiş ücretinin bulunması gerekmektedir. Ücretin bulunmaması halinde vatandaşların kaçak geçiş yapabilmesi söz konusu olacağından dolayı ceza dahi alabilmektedir. Bu nedenle hızlı geçiş sistemi aboneliği bulunan kişilerin bakiye sorgulama hizmetlerinden yararlanarak bakiye kontrolünü yapması ve ihtiyaç olması halinde bakiye yüklemesi gerekmektedir. online hgs yükleme yapan vatandaşlar bu konuda büyük bir kolaylık yaşayacak ve herhangi bir sorun yaşanmadan hızlı bir şekilde gişelerden geçebilecektir.

Hızlı geçiş sisteminde son olarak dikkat edilmesi gereken nokta gişelerden her ne kadar bekleme yapılmasına gerek kalmasa da çok hızlı bir şekilde geçilmemesi gerekmektedir. Elektronik takip sistemlerinin cihazı tanımlayabilmesi adına ideal hız ile sistemden geçiş yapılması bu konuda olası sorunların da önlenmesine sağlayacaktır.

HGS ve OGS Geçişlerinde Hangi Şeritler Kullanılmalıdır?

14 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 10.maddesi gereğince “Sürücü, İdare tarafından kurulmuş sistemlerde kendisinin kullandığı ödeme sistemine ait giriş ve çıkışta bulunan şeritleri, kurallara uygun olarak kullanmak zorundadır. Bu şeritlerin dışındaki çıkış şeritlerinden geçiş yapılması halinde cezalı geçiş ücreti tahakkuk ettirilir” ifadesi yer almaktadır. Dolayısı ile OGS ve HGS ayrı geçiş sistemleri olup, her abonenin kendi şeridinden geçiş yapması gerekmektedir. Aksi durumda 11 kat cezalı geçiş ücreti tahakkuk ettirilir.

HGS ve OGS’den Kaçak Geçilmesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

OGS gişelerinden geçiş ihlali yapılması durumunda; geçiş ihlali yapılan plaka üzerine 7 (yedi) gün içinde OGS abonesi (yeni abonelik) olunması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır.

HGS gişelerinden geçiş ihlali yapılması durumunda ise; geçiş yapılan plaka üzerine 7 (yedi) gün içinde HGS abonesi (yeni abonelik) olunması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır.

Bu nedenle geçiş yapılan şerit bilgisi önem arz etmektedir.

OGS şeridinden geçiş ihlali yapan bir kişi ihlal yapılan araç için 7 günlük sürede HGS abonesi olursa cezası normal ücrete çevrilemeyecektir. Aynı şekilde HGS den geçiş yapan bir sürücü 7 günlük sürede geçiş yapan araç için OGS abonesi olması durumunda geçiş ihlal cezası normal ücrete çevrilmeyecektir.

HGS ile ilgili Soru ve Sorunlarda Nereye Başvurulmalıdır?

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.